Белимо Energy Valve™. Знаете каде оди Вашата енергија.

Пет функции во еден вентил – вклучен енергетски мониторинг.

Вентилот мери, контролира , балансира и целосно затвора, но како дополнителна петта функција мониторира енергија – тоа е новиот Belimo Energy Valve™  кој сега дава комплетен приказ каде е потрошена топлинска/ ладилната енергија. Тоа значи контролен топчест вентил со електронски мерач на проток кој Ви дава можност да направите оптимизација на потрошувачката на енергија во Вашиот систем за постигнување поголема енергетска ефикасност и намалување на оперативните трошоци.

 

Заштедува време и зголемува ефикасност.

Вентилот Energy Valve  е логично продолжени на развојот од елетронски притисно независниот контролен вентил EPIV од Белимо. Како и кај  EPIV, вентилот може да мери, регулира, балансира и целосно затвора. Ова го прави дизајнот на вентилот доста едноставен. Вредноста на протокот се мери во секој момент а балансирањето е трајно, што ја оптимизира потрошувачката и го намалува времето каде се губи при класично балансирање на системот.  Регулационата бленда, која е веќе милионски пати самодокажана, овозможува да се осигура еднакво процентна крива на вентилот и истовремене целосна заптивност преку топката во вентилот да се превенира загуба на енергија во водените кругови.

 

Видете исто: www.energyvalve.eu

Флаер: Belimo Energy Valve™.

Технички податоци, дијаграм за поврзување, димензии, монтажа.

Вредности на базните податоци.

Изјава за усогласеност со имплементацијата на протоколот.

Belimo Energy Valve™ прирачник за веб-сервери.

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.