PIQCV

PIQCV (DN15-20) е притисно независен контролен кој перманентно ги снабдува потрошувачите при ладење и греење со точна количина на вода. Тој е комбинација од контролен вентил и регулатор на диференцијален притиок правејќи еден вентил кој е комплетно притисно независен.

Видео: Притисно независен зонски вентил PIQCV

Флаер: Притисно независен зонски вентил PIQCV

EPIV

EPIV е 2-насочен вентил кој е независен на промените на притисок во системот. EPIV дирекно го мери протокот преку магнетен или ултрасоничен протокомер и двонасочен регулационен вентил. Вентилот има моќен софтвер преку кој треба да се подеси сетпоинт кој се бара. Вентилот го мери моменталниот проток и дава вредност за истиот.

Видео: Електронско притисно независен вентил EPIV

Флаер: Електронско притисно независен вентил EPIV

Belimo Energy Valve™

Знај каде оди енергијата. Пет функции во еден вентил – вклучувајќи мониторинг на енергија. Мерење, контролирање, балансирање и затворање со еден вентил – и тоа не запира тука: Како негова петта функција, новиот Belimo Energy Valve™ сега исто така ви покажува каде се троши енергијата. Ова значи дека овој карактеристичен контролен вентил со електронски проток ги нуди сите основи потребни за оптимизација на потрошувачката на вашите системи, за подобрување на енергетската ефикасност и за намалување на оперативните трошоци.

Видео: Зошто да го изберете вентилот Belimo Energy™?

Флаер: Мултифункционален вентил Belimo Energy™

Водич за избор на вентил (кликнете на вентилот за технички детали):

Цевководи Системски притисок Апликација Средна температура Тип на вентил DN Поврзување на цевки PDF
2-насочен PN 6 Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
PN 16 Зонски вентил 80°C Топчести вентили (QCV) DN15-20 Внатрешна тема PDF
Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Надворешна тема PDF
Отвори-затвори 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Отвори-затвори 120°C Пеперуткасти вентили DN25-700 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Пеперуткасти вентили DN25-700 Прирабница PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN10-50 Надворешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-150 Прирабница PDF
Контролен вентил 150°C Глобус вентил DN15-150 Прирабница PDF
PN 25 Контролен вентил 150°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
2-насочен независен притисок PN 16 Контролен вентил 120°C Топчести вентили (EPIV) DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Топчести вентили (EPIV) DN65-150 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Belimo Energy ValveTM DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Belimo Energy ValveTM DN65-150 Прирабница PDF
PN 25 Отвори-затвори 60°C Топчести вентили (PIFLV) DN15-25 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 90°C Топчести вентили (PIQCV) DN15-20 Внатрешна тема PDF
3-насочен PN 6 Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN15-50 Прирабница PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
PN 16 Change Over 80°C Топчести вентили (QCV) DN15-20 Внатрешна тема PDF
Отвори-затвори 100°C Топчести вентили DN15-50 Надворешна тема PDF
Отвори-затвори 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 100°C Топчести вентили DN10-50 Надворешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Топчести вентили DN15-50 Внатрешна тема PDF
Контролен вентил 120°C Глобус вентил DN15-150 Прирабница PDF
PN 25 Контролен вентил 150°C Глобус вентил DN15-100 Прирабница PDF
6-насочен PN 16 Контролен вентил 80°C Топчести вентили DN15-25 Внатрешна тема PDF
6-насочен притисок независен PN 16 Контролен вентил 80°C Топчести вентили DN15&20 Внатрешна тема PDF

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.