Воздушни решенија:
Третман на воздух, дистрибуција, контрола и одзив.

Најголемиот светска понуда за електромоторни актуатори за воздушни дампери од 0.4 m² до 8 m² вклучувајќи ротациони, линеарни и актуатори со целосна ротација со широк опсег на време на работа на истите. Актуаторите ги покрваат речиси сите барања во однос на напонскиот напоен енергетски дел каде се бара опрема за  контрола  на третман на воздух, дистрибуција и рекуперација.  Опсегот исто така опфаќа и посебни актуатори за надворешна и внатрешна монтажа во екстремни услови  на работа како и развивање на посебни платформи за дизајн на актуатори по барање на производители на опрема за климатизација.

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.