09-Air-Without-standard

Стандардни актуатори

Белимовите дампер актуатори Ви даваат широка палета на продукти со лесен и брз избор, долг век на работа и ниска потрошувачка на енергија. Преку различните достапни универзални додатоци до брза и лесна монтажа. Овој концепт ќе Ви заштеди време и пари.

Technical Details
Флаер: Актуатори со терминално поврзување.
09-Air-Without-fast

Брзи актуатори

Во процесите на ладење, греење, вентилација или VAV системи – брзите актуатори од Белимо ги отвораат и затвораат дамперите како и вентилите со најголема брзина и без бука. Ова веднаш осигурува свеж воздух да дојде во производните хали, лаборатории и други сензитивни простории. Робусните мотори, преносните механизми и куќишта гарантираат долг експлатационен период во најтешки услови. Автоматската редукција на струја во мирување, како и иновативниот механизам за намалување на вртежниот момент, овозможуваат смалување на енергетската потрошувачка на минимум..

Technical Details
Флаер: Q серија на брзи актуатори. Подобра работна атмосфера-веднаш.
09-Air-Without-linear

Линеарни актуатори

Линеарните актуатори на Белимо поставуваат нови стандарди: Единствени во нивната класа со притисната сила и од до 300 mm, до последниот милиметар доколку е потребно без дополнителни стабилизатори и делови кои ги имаат другите производители. Тоа ја поедноставува инсталацијата и го намалува буџетот.

Technical Details
Флаер: LH и SH линеарни актуатори. Ефикасно влечење и туркање.

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.