Новиот PIQCV (Притисно независен брз компактен вентил)

Константна контрола на проток и дистрибуција на точно баран проток на сите потрошувачи за греење и ладење.

  • Идеален собен комфорт се постигнува со оптимална количина на проток распределен до сите крајни потрошувачи
  • Висока енергетска ефикасност благодрејќи на нискиот диференцијален притисок од 16kPa
  • Лесно и брзо димензионирање при избор на вентили
  • Заштеда на време потрошено во балансирање и трајно хидрауличко балансирање
  • Флаксибилен, за различни инсталациони опции благодарејќи на компактниот дизајн

Различни апликации

  • Вентилоконвектори
  • Зонски воздушни грејачи/ладилници
  • Разладни таваници и разладни греди

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.