Безкомпромисна безбедност

Безбедносните актуатори на Belimo спасуваат животи и помагаат да се сведе на минимум оштетувањето на градежните објекти и материјалниот имот. Сигурност специјално дизајнирана за дампери за пожар и чад. Освен тоа, целосен асортиман на безгрешни и брзи актуатори кои ја зголемуваат безбедноста преку спречување опасни ситуации.

SAFETY_1

Технологија која спасува животи

Belimo е глобален лидер на пазарот на безбедносни актуатори за пожар поради својата индустриска експертиза и континуирани иновации кои помагаат во зголемување на нивоата на безбедност кај градежните објекти во последните децении. Еден пример е патентираната брава со безбедносна позиција која во случај на пожар го држи дампер актуаторот за пожар цврсто во затворена позиција.

Безбедносни решенија
SAFETY_2

Заштита на животите и имотот

Висококвалитетните актуатори со пружина или електронските безгрешни актуатори овозможуваат сигурно работење во случај на критичен настан. Процедурите за обезбедување квалитет осигуруваат 100%-на инспекција на секој уред, целосна следливост и 90 тест-рутини за да се осигура дека се исполнети стандардите за највисок квалитет.

Придвижувачки актуатори SuperCap активатори со безбедносна функционалност
SAFETY_3

Контролирање критични средини

Брзите актуатори имаат големо влијание врз осигурувањето контролирани услови во производните простории, лаборатории и други чувствителни области. Актуаторите на Belimo ги отвораат и затвораат воздушните дампери со огромна брзина при ниски нивоа на бучава дури и при отежнувачки услови.

Многу брзи актуатори

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.