Иновации кои ја редефинираат удобноста

Уредите на Belimo обезбедуваат удобна собна средина, контролирана со прецизност, која е од клучна важност за благосостојбата и продуктивноста на луѓето. Сензорите на Belimo, технологијата со променлив волумен на воздух (VAV) и контролните вентили независни од притисок се три примери кои имаат голем импакт врз собната удобност.

COMFORT_1

Сензори Belimo – Основата на удобноста

Belimo нуди целосен асортиман на сензори со голема точност и долгорочна стабилност што резултира со поголема удобност во затворен простор. Тоа има големо влијание врз благосостојбата и продуктивноста на луѓето.

Опсег на сензор
COMFORT_2

Исклучителна собна удобност

Актуаторите со променлив волумен на воздух (VAV) осигуруваат перфектна врамнотеженост на системите за вентилација во секое време, што води до поголема удобност, помала бучава и заштеда на енергија.

Соба и системски решенија
COMFORT_3

Перфектно балансирана собна удобност

Контролните вентили независни од притисок (PI) осигуруваат перфектна врамнотеженост на водните системи во секое време, што води до поголема удобност, а притоа штедејќи енергија.

Мултифункционален вентил Belimo Energy™ Електронски притисок независен вентил EPIV Соба и зона решенија

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.