Собни и системски решенија:
Индивидуален комфорт и заштеда на енергија.

Регулаторите на волуменски проток на воздух, актуаторите и сензорите кои наоѓаат примена во канцеларии, јавни установи, производни погони или високо осетливи простории, овозможуваат оптимална собан климатизација при минимално трошење на енергија. Се користа како VAV-Compact или VAV-Universal уреди. Специјалната VAV-Compact изведба овозможува контролирана стамбена вентилација. Eu.bac- сертифицираните собни контролери и фан оптимајзерот ги подобруваат нивоата на комфорт и енергетска ефикасност.

Видео: Белимо VAV-Compact NFC. Уште еден чекор напред.

Безбедносни решенија:
Protecting life and material assets from fire and smoke.

Пожарите преставуваат најголема потенцијана опасност за луѓето и материјаните добра во зградите. Ефикасната пожарна заштита спасува човечки животи и помага за зачување на имотот и работата на многу компании. Најдобрата заштита од пожар и чад кои може да се шират преку системот на канали во системите за климатизација се постигнува со користење на пожарни и димоводни клапни кои се моторизираат со Белимо. Системот за обесчадувањето со моторни димоводни клапни дава сигурност при слободната евакуација и во коридорите за евакуација.

Видео: Новите актуатори за пожарни клапни BFL и BFN.

Оваа веб-страница користи колачиња.
Со користење на оваа веб-страница и навигација понатаму, ги прифаќате овие колачиња. Детални информации за употребата на колачиња на оваа веб страница се достапни тука.