Integruar mirë.
Sensori i ri varion nga Belimo.

Belimo, lider global në zhvillimin dhe prodhimin e aktuatorëve dhe valvulave të kontrollit për sistemet e ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar (HVAC), tani ka hapur një kapitull të ri në historinë e saj të kompanisë duke shtuar një sërë senzorësh novatorë të gamës së produkteve.

Sensorët nga Belimo janë projektuar për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë më të lartë, instalimin e lehtë dhe pajtueshmërinë pa ndërhyrje me të gjitha sistemet kryesore të automatizimit dhe kontrollit të ndërtimit (BACS). Si një ofrues i zgjidhjes së pajisjeve të nivelit të nivelit të fushës, ne ofrojmë një gamë që përfshin sensorë për matjen e temperaturës, lagështisë, presionit, CO2 dhe komponimeve organike të paqëndrueshme (VOCs) për aplikimet e jashtme, të tubave dhe kanaleve. Sensorët nga Belimo mbështeten me shërbime dhe mbështetje të klasit të parë.

 

Broshurë: Sensorët "Belimo" – baza e komoditetit.

Video: Sensori i ri varion nga Belimo

Video: Instalimi i sensorëve – 22DT.. Gama e sensorëve

Sensors-home

Belimo Thermal Energy Meter™ (TEM)
Faturimi i energjisë është bërë më i lehtë se kurrë.

Metrat e certifikuar Belimo të Energjisë Termale plotësojnë kërkesat e EN 1434 dhe kanë aprovim të llojit në përputhje me Direktivën Evropiane të Instrumenteve të Matjes 2014/32/EU (MID). Ato japin të dhëna të vërtetuara për qëllime faturimi që mund të përdoret për faturimin e drejtpërdrejtë të qiramarrësit. Metrat tanë të Energjisë Termale janë gjithashtu në dispozicion si variant pa aprovimin MID / EN 1434. Ato mund ta matin saktë energjinë, edhe kur në ujë ka glikol. Ato matin automatikisht dhe vazhdimisht përmbajtjen e glikolit në lëng, e kompensojnë atë dhe në këtë mënyrë garantojnë matje të sigurt të fluksit volumetrik ultrasonik. Kjo çon në përcaktimin e përpiktë të energjisë termale. Belimo Thermal Energy Meters™ janë krijuar për të qenë njësi me shumë aplikime, d.m.th. mund të përdoren si metër ngrohjeje, ftohjeje ose metër të kombinuar. Ato mund të instalohen ose në fluksin e kthimit ose të furnizimit të sistemit. Pozicioni i aplikimit dhe instalimit i caktohet valvulit gjatë konfigurimit duke përdorur një telefon inteligjent dhe Belimo Assistance App ose duke përdorur një laptop dhe serverin ueb të integruar.

 

Broshura: Belimo Energy Valve™ and Belimo Thermal Energy Meter™

TEM-home

Belimo Energy Valve™ me TEM
Bashkimi i asaj çfarë takon të jetë e bashkuar.

Uniteti i Belimo Thermal Energy Meter™ të certifikuar dhe Belimo Energy Valve™ i zgjeruar mundëson menaxhim transparent të energjisë termale. Tani dy togfjalëshit “kontrolli i energjisë” dhe “matja dhe tarifimi i certifikuar i energjisë” do të shkrihen në një. Matni dhe monitoroni me saktësi flukset termale dhe konsumin e energjisë në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes me llogari direkte të kostove bazuar në IoT (Internet of Things) duke përdorur një njësi të vetme. Metrat e rinj të Energjisë Termale të aprovuar nga MID garantojnë saktësi dhe besueshmëri të lartë, duke mundësuar faturim të lehtë dhe efikas. Por matja me besueshmëri është vetëm fillimi. Belimo Energy Valve™ kontrollon në çast fluksin termal dhe optimizon furnizimin me energji për përdoruesin. Me këtë kombinim të rëndësishëm Belimo po hyn në një epokë të re të menaxhimit të integruar të energjisë termale dhe do të bashkojë atë çfarë takon të bashkohet.

 

Broshura: Belimo Energy Valve™ and Belimo Thermal Energy Meter™

EV4-home

Ky website përdor cookies.
Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke lundruar më tej, ju pranoni këto cookies. Informata të hollësishme rreth përdorimit të cookie-ve në këtë faqe interneti mund të gjeni këtu.