10-Air-With-mech

Damper Aktuatorët me funksion mekanik të emergjencës

Aktuatorët me spirale/federa prodhohen nga 2 deri 30 Nm në përdredhje. Të gjitha me të njëjtat instalime dhe të njëjtin koncept montimi. Në përmasa mesatare prej 2 kornizave, të salduara së bashku me një ultrazë të përforcuar në fleta çeliku, të cilët ofrojnë papërshkrueshmeri dhe stabilitet. Në rast të ndërprerjes së rrymës, damperat apo valvulat bashkë me aktuatorët lëvizin automatikisht në pozitën e definuar paraprakisht të emergjencës. Kjo do të thotë që sistemet e juaja janë fuqishëm të mbrojtura ndaj dëmtimeve të shtrenjta të shkaktuara nga ngrirja, uji apo avulli.

Technical Details
Fletushka: Aktuatorët e rinj kthyes NF/SF - Të sigurtë, të qendrueshëm, të besueshëm! Fletushka: Aktuatorët e rinj kthyes me spirale/federa EF - Më të fuqishmit e këtij lloji
10-Air-With-elec

Damper Aktuatorët me funksionin elektronik të emergjencës

Aktuatorët e tillë unikë rrotullues, të shpejtë dhe linear me funksionin “fikje e kontrolluar” hapin një perspektivë të re në mbrojtjen e sistemit. Trendi i vendosjes/setting, të patentuar nga Belimo SuperCap Management siguron furnizim të sigurtë dhe shkarkim të SuperCaps. Këto pajsisje furnizuese në rast të emergjencës kanë fuqi të mjaftueshme të tejkalojnë ndërprejret e shkurta të voltazhit deri në 10 sekonda. Në rast të ndërprerjës më të gjatë ato do të i lëvizin damperat ose valvulat sipas nevojës në një pozitë të re të definuar paraprakisht në mënyrë individuale. Kjo do të thotë që shkëputjet e panevojshme gjatë operimit mund të mënjanohen dhe limitimet e problemeve të redukohen.

Technical Details
Fletushka: Aktuatorët e rinj SuperCap. Siguri e përmirësuar me opsionin «Fikje e kontrolluar- Controlled Power Off»

Ky website përdor cookies.
Duke përdorur këtë faqe interneti dhe duke lundruar më tej, ju pranoni këto cookies. Informata të hollësishme rreth përdorimit të cookie-ve në këtë faqe interneti mund të gjeni këtu.